Verbinding is alles

Het doel van het leven is niet om degene te zijn, die je bedoeld bent te worden, maar om degene te worden, die je bedoeld bent te zijn.

Sabine Meulenbeld is psychosociaal ondernemer. Ze faciliteert verdiepende verbinding in complexe situaties en hanteert daarbij een rijk scala aan methodieken en werkvormen. Ooit kreeg zij als eerste op de basisschool “het praatje”. Vervolgens zag ze het als haar taak de hele klas voor te lichten. Eigenlijk is ze daar nooit meer mee opgehouden.

Zij traint zorg-, welzijns- en onderwijsprofessionals op de thema’s seksualiteit, trauma en afhankelijkheidsrelaties. Als coach en therapeut begeleidt zij mensen in hun tocht naar onafhankelijkheid en voldoening. Hierdoor draagt ze bij aan een wereld waarin elk individu zich met plezier en eigenheid kan ontplooien.

“Complexe thema’s die een spanningsveld vormen zijn me op het lijf geschreven. Ik ben geboren te midden van tegenstellingen. Op straat leerde ik als kleuter al dat er “iets mis was” met de culturele genen die ik mee had gekregen van mijn moeder. Ik wist toen nog niet de reden. De andere helft was klaarblijkelijk wel goed. Binnen het gezin ging de tegenstelling door. Ik laveerde tussen een schuin-grappende vader met als levensmotto “a dirty mind is a joy forever”, en mijn moeder voor wie seksualiteit niet dezelfde onvoorwaardelijke positieve connotatie had.

Bewegen tussen grensoverschrijding en grensonderschrijding, daar voel ik me nog steeds het meest comfortabel. Hoe je daarin vanuit een authentieke verbinding vakmanschap en autonomie faciliteert en cultiveert, dat is mijn passie.”

What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.

Jane Goodall, directrice Jane Goodall Institute in het Gombe Stream National Park

Sabine is a profoundly curious, intelligent, and savvy advocate for sexuality. She is an amazing resource for women who desire to have a safe, kind, and insightful ear to hear their experiences.
Saida Désilets, PhD
Author of the Emergence of the Sensual Woman
Sabine weet op geheel authentieke wijze nieuwe, originele paden te banen. Dat doet zij door onverwachte, zeer ter zake doende vragen te stellen of opmerkingen te maken, door niet bang te zijn voor het onverwachte, door zich kwetsbaar op te stellen en samen onderzoekend te zijn, door te durven verwoorden wat haar intuïtie haar ingeeft, door niet bang te zijn voor de grote thema’s: intimiteit, seksualiteit, hechting, rouw, enz.
Sander Reinalda
PTSTA/C

Verdwalen hoeft niet altijd slecht te zijn. Toen Columbus verdwaalde, vond hij per slot van rekening Amerika.

Schuiven naar boven