Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($string, ...$args) in /www/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12 Sabine Meulenbeld | Coaching voor bedrijven en professionals
+31 (0)6 - 4257 1712 sabinemeulenbeld@gmail.com

aanbod voor professionals

Coaching

Vitaliteit - stress - somberheid

Het loopt niet lekker. Al een tijdje niet. Akkefietjes zijn eerder regel dan uitzondering. Een gevoel van onbehagen. En de vraag rijst: zit ik nog wel op mijn plek? Je bedrijf, je werkgever, je collega’s en klanten vragen meer inzet. Maar jij hebt nu vooral behoefte aan even pas op de plaats. Herken je dit? 

Soms lijkt de levensenergie uit je aderen weggestroomd. Schaamte en schuldgevoelens spelen vaak een rol. Je voelt je misschien onzeker, lelijk, inadequaat, futloos of somber. Het voelt kwetsbaar je bloot te geven, maar je kunt wel steun gebruiken. Je weet dat het tijd is om er iets mee te doen.

Na de verkennende intake beslissen we een route waar zowel de werkgever als jij vertrouwen in kunnen hebben. Vooraf wordt vast gelegd op welke manier evaluatie en terugkoppeling plaats vindt dat er inhoudelijk niets gedeeld wordt. 

Robert Baker

Trainingen

Voor opvoeders en begeleiders die werken met kinderen/pubers/LVB.

preventie door bevordering: positieve seksualiteit

Hoe meer mensen ik begeleid in negatieve kanten van seksualiteit: seksuele grensoverschrijding en misbruik, hoe dieper ik doordrongen raak van het feit dat we het veel meer moeten hebben over de positieve kanten van seksualiteit. Nu zijn gesprekken met onze pupillen voornamelijk gericht op weerbaarheid: het voorkómen van SOA’s, het voorkómen van ongeplande zwangerschappen, het voorkómen van grensoverschrijding. Het is belangrijk dat deze voorlichtingen er zijn, maar de fijne kanten van seksualiteit blijven onderbelicht. 

Hoe kun je je grenzen aangeven, als niet weet wat je wensen zijn?!

Met het verdwijnen van de voorlichters, verdwijnt vaak ook het gesprek over seksualiteit. Terwijl het wel iedere dag aan de orde is zowel on-line als off-line.  Dat is wat ik van leerlingen terug krijg. Docenten en begeleiders voelen vaak handelingsonzekerheid of tijdsgebrek in het gesprek over seksualiteit met pupillen. In een tijd waarin extremen een muisklik verwijderd zijn, is er nood aan een liefdevol tegengeluid. 

#PSdeLiefde maakt een duurzaam klimaat mogelijk waarbij het gesprek over positieve seksualiteit een echte kans heeft. 

Voor hulpverleners en professionals die werken met volwassenen/ouderen

Dylan Gillis

bespreekbaar maken van seksualiteit

Huisartsen en andere hulpverleners die structureel of incidenteel volwassenen begeleiden, krijgen vaak te maken met vragen over seksualiteit vanuit een brede doelgroep en problematiek. Uit onderzoek weten we dat veel aspecten van seksualiteit vaak onderbelicht of zelfs onbesproken blijven, als de hulpverver er niet zelf over begint. De manier waarop dat gebeurd is bepalend voor hoe succesvol professionals zijn om de vraag werkelijk boven tafel te krijgen. Taboes worden pas doorbroken als er voldoende bedding is voor kwetsbaarheid.

De sleutel van bespreekbaarheid is een combinatie van deskundigheid, inlevingsvermogen en onbevangen moed.

In de training krijgt de hulpverlener van binnen uit zicht op wat er voor nodig is het probleem te mogen benoemen. Daarnaast worden er concrete handvatten en technieken gegeven om het gesprek zo effectief mogelijk vorm te geven. Dezelfde onbevangenheid en moed die nodig is voor een positieve ontwikkeling van seksualiteit, is ook nodig op het moment dat er een probleem is. 

 

Sluit Menu