bijscholing seksualiteit hulpverleners

bijscholing bespreekbaarheid seksualiteit

Maak seksualiteit deskundig en met gemak bespreekbaar.

In deze training leer je om seksualiteit deskundig en met gemak bespreekbaar te maken op een manier die helpend en helend is voor je cliënt of patiënt. Je krijgt als hulpverlener van binnenuit zicht op wat er voor nodig is seksuele problemen te kunnen benoemen. Je leert concrete handvatten en technieken om het gesprek zo effectief mogelijk vorm te geven.

de training

wat kun je verwachten?

boven tafel krijgen

Voor vrijwel alle problemen waarvoor mensen bij hulpverleners aankloppen geldt dat zij impact hebben op het seksueel welzijn van deze persoon. Maar uit onderzoek weten we dat veel aspecten van seksualiteit vaak onderbelicht of zelfs onbesproken blijven, als de hulpverlener er niet zelf over begint. De manier waarop dat gebeurd is bepalend voor hoe succesvol professionals zijn om de vraag werkelijk boven tafel te krijgen.

De sleutel van bespreekbaarheid is een combinatie van deskundigheid, inlevingsvermogen en het vermogen ongemak een plek te geven. 

in deze training leer je

  • Waarom het belangrijk is dit thema niet over te slaan
  • Het belang van psychoeducatie
  • Welke seksuele problemen zich voor kunnen doen
  • Welk moment geschikt is om seksualiteit bespreekbaar te maken
  • Mythes en taboes rond seksualiteit
  • Hoe je van seksualiteit een prioriteit kunt maken
  • Wat je spannend vindt aan het bespreek maken
  • Je eigen ongemak een plek te geven
  • Schuld en schaamte een plek te geven
  • Adequaat doorverwijzen.
  • Dynamieken van erotische overdracht

inschrijven

Datum:  17 september 2021

Tijd: 9:30u – 16:30u

Waar: Utrecht (corona-proof)

€249 (ex.btw)

*Gezien de aard van het thema en de toegepaste werkvorm zal deze training niet on-line aangeboden worden.

Schuiven naar boven